Trajtimi i aplikacioneve të robotëve

Pikturë automatike robotike me qendër automatike

Linja e prodhimit të vulosjes robotike të pjesëve të automjeteve

Aplikim robotik ngarkimi dhe shkarkimi CNC 10 kg me kapëse

Afishoni paletizuesin robotik të syzeve

Aplikim i mirë i trajtimit robotik

Aplikim robotik i shtypjes së qendrës, robot vulosje me shpejtësi të shpejtë

Aplikacioni ngarkim-shkarkues 10kg robot transportues me 6 boshte

Roboti paletizues 4 Aksi Robot mbajtës 165 kg për aplikim paletizimi

Linja e prodhimit të stampimit me 4 boshte automatizimi robotik 10 kg

Automatizimi i vulosjes së robotit 10 kg 6 aks për linjën e prodhimit të stampave

Aplikim robotik i prerjes me lazer

Çekiç ngarkim-shkarkues robotik dhe ngjitje

Kutia e drekës së hedhura Aplikacion për ngarkim dhe shkarkim robotik