How to increase efficiency of robot working? Add one more work table will be an effective method. The worker will pick the work piece on one working table while robot will weld on the other working table so that robot can weld work piece continuously.

Stacion pune saldimi robotik me 8 bosht me dy pozicionues

Si të rritet efikasiteti i punës së robotëve?Shtimi i një tavoline tjetër pune do të jetë një metodë efektive.Punëtori do të zgjedhë pjesën e punës në njërën tavolinë pune ndërsa roboti do të saldojë në tryezën tjetër të punës në mënyrë që roboti të mund të bashkojë vazhdimisht pjesën e punës.
 HY1165B-315 is a 4 axis robot mainly used in palletizing. it is a machine device used for the automatic execution of work, which can automatically stack objects into containers on pallets under a pre-arranged program, it can stack in multiple layers, and then push out to facilitate the transportation of forklifts to warehouses for storage. Its purpose is to assist or replace human palletizing.

Robot paletizues dhe robot paletizues

HY1165B-315 është një robot me 4 boshte i përdorur kryesisht në paletizimin.është një pajisje makinerie që përdoret për kryerjen automatike të punës, e cila mund të grumbullojë automatikisht objektet në kontejnerë në paleta sipas një programi të paracaktuar, mund të grumbullohet në shumë shtresa dhe më pas të shtyjë jashtë për të lehtësuar transportimin e pirunëve në magazina për ruajtje. .Qëllimi i tij është të ndihmojë ose zëvendësojë paletizimin e njeriut.

PRODUKTET TONA MË TË FUNDIT

PËR NE

Anhui Yunhua Intelligent Equipment Company (shkurt Yunhua) është një prodhim kërkimi dhe zhvillimi, i cili është një kompani prodhuese teknologjike që shet funksione të ndryshme të robotëve industrialë.Honyen është marka e parë e robotëve vendas, furnizuesi i parë OEM.Roboti Honyen është produkti ynë kryesor.

ABONIM